Matkapuhelin

+358 40 755 2016

Sähköpostiosoite

pirjo@pirjosalo.net

Uusi ryhmä aloittaa tammikuussa 2022.

Valmennus Sinulle, joka olet muutoksessa ja haluat selkeyttää omaa tietäsi.

Tahdot syventää suhdetta omaan kehoosi: rakastaa itseäsi juuri Sinuna ja ottaa kehosi kielen voimavaraksi omaan arkeesi. Olet kyllästynyt pinnallisuuteen – kaipaat aitoja kohtaamisia, kuulluksi ja nähdyksi tulemista.

Voit osallistua Kotona kehossa -valmennukseen oman kasvusi ja hyvinvointisi vuoksi. Se tukee myös työhyvinvointia sekä vahvistaa ammattiosaamista mm., jos työskentelet ihmisten hyvinvoinnin parissa (esim. terapeutit, liikunnanohjaajat, opettajat), toimit luovalla alalla tai käytät kehoasi ilmaisuun (esim. muusikot, taiteilijat). 

Uusi ryhmä aloittaa tammikuussa 2022!

Oletko valmis rakentamaan uudenlaista suhdetta kehosi kanssa?

Kun syvennät taitoa kuunnella kehoasi, avaat itsessäsi uuden oven elävyyteen! Tunnet herääväsi eloon kaikilla aisteillasi. Tätä elinvoimaisuutta ei voi saavuttaa seuraamalla ulkoapäin annettuja valmiita – ja miten viisaita hyvänsä – malleja tai kaavamaisia ohjeita. Jokainen keho on erilainen, ja elämme vaihtelevissa olosuhteissa ja tilanteissa. Kun osaat kuunnella kehoasi, voit pitää itsestäsi ja hyvinvoinnistasi huolta seuraten hetki hetkeltä sisäistä karttaasi – missä ikinä oletkaan. Voit luoda elämääsi enemmän iloa, nautintoa, energisyyttä, helppoutta ja merkityksellisyyttä. Samoin opit uusia taitoja käsitellä ja ilmaista tunteita sekä säädellä stressiä.

Kehon ja mielen saumaton yhteys laajentaa kykyäsi olla yhä enemmän oman elämäsi arkkitehti.

Toimiva kehoyhteys auttaa elämään moniulotteisemmin, vapaammin, luovemmin sekä luottavaisempana elämään. Syvä yhteys omaan ytimeen on meille kaikille tärkeätä. Lapsena ja nuorena joudumme oppimaan keinoja selvitä juuri niissä olosuhteissa, joihin olemme syntyneet. Selviytyminen on saattanut tarkoittaa miellyttämistä ja sopeutumista, ulkoapäin tulevien odotusten seuraamista tai niitä vastaan taistelemista. Aikuisiän haaste on tiedostaa tarpeettomaksi käyneet toimintamallit, hellittää vanhasta kivusta ja oppia elämään enemmän sisältäpäin ohjautuvasti: kuunnellen, mikä on omassa ytimessä ja sydämessä merkityksellistä. Kehonkielen kuuntelu auttaa meitä oivaltamaan ja ymmärtämään itsestämme ja elämästä enemmän. Se on suora kanava autenttiseen kokemukseemme, toisin kuin ajatukset ja mietteet, joilla voimme selitellä asioita parhain päin myös itsellemme.

Tunnetko tiettyä herkkyyttä itsessäsi? Meneekö Sinulta liikaa aikaa ja energiaa sinnittelyyn ja sietämiseen?

Kotona kehossa -valmennus auttaa päivittämään suhteesi itseesi ja elämään uudelle tasolle! Ohjaamme sinua kuuntelemaan itseäsi syvemmin ja avautumaan sinussa olevalle luontaiselle viisaudelle. Lisäksi tarjoamme toimivia ja yksinkertaisia harjoitteita, jotka auttavat arjen tohinassa pitämään yllä hyvinvointia ja yhteyttä kehon viisauteen, luovuuteen ja avoimeen uteliaisuuteen. Opit myös käyttämään kehoa apunasi tunteiden käsittelyssä: voit antaa entistä enemmän tunteiden virrata ilman, että niitä tarvitsisi torjua tai padota kehollisiin jännitystiloihin. Syvennät turvaa olla kotona kehossasi. Opit myös kuuntelemaan kehosi kieltä apuna päätöksenteossasi ja vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Syvennät taitoasi kuunnella omaa ydintäsi – sitä, mikä sinulle on sydämessäsi merkityksellistä. Näin selkiytät elämäsi avainasioita, unelmiasi ja tavoitteitasi kyetäksesi suuntaamaan energiaasi merkityksellisiin asioihin sekä luomaan syvästi tyydyttäviä ihmissuhteita.

Inspiroidu pitämään kehostasi ja itsestäsi parempaa huolta ilman pakottamista!

Olet ehkäpä kokeillut kuntokuureja tai laihduttanut erilaisten ohjelmien avulla. Nämä yleensä toimivat niin kauan, kuin sinulla riittää tahtotilaa ja motivaatiota. Kuitenkin jossakin kohdassa on helpompi antaa periksi ja palata vanhoihin tapoihin. Ongelmana on, että ulkoapäin annetut ohjeet eivät useinkaan pureudu varsinaiseen syyhyn: miksi laiminlyöt tai kohtelet itseäsi kaltoin. Yrität tiedon avulla korjata oireita. Valmennuksessa rakennat hyväksyvää ja rakastavaa suhdetta itseesi – kehität haluasi pitää itsestäsi hyvää huolta! Opit erottamaan, mitä kehosi oikeasti tarvitsee. Tutkimme, miten erottaa tunnesyöminen aidosta nälästä ja janosta – miten tunteita voisi käsitellä aidosti, ilman että niitä tarvitsisi vaimentaa haitallisilla tavoilla. Voit myös tehdä uusia oivalluksia, minkälaista liikuntaa kehosi kaipaa ja mitkä liikuntamuodot sopivat juuri nyt sinulle parhaiten. Samoin opit kunnioittamaan tarvettasi lepoon, uneen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Opettelet tunnistamaan rajasi eri elämänalueilla ja pitämään omasta toimintakyvystäsi parempaa huolta.

Keho on viisas!

Keho jännittyy, kun herää tarve suojautua tai puolustautua. Keho pidättelee jännitysten avulla myös tunteita ja liikeimpulsseja, joita ei ole turvallista ilmaista esimerkiksi sosiaalisten normien takia. Alkuperäistä tilannetta muistuttava asia voi myöhemmin aktivoida vanhan tutun tavan jännittää. Jännittämisestä on tullut tapa, joka on käynyt tarpeettomaksi. Tällaiset jännitykset rajoittavat ilmaisua, tunteiden tuntemista, elävyyttä ja yhteyttä omaan totuuteen.

Kotona kehossa -valmennuksessa harjoittelemme arvostavan kuuntelun taitoa, joka luo turvallisen tilan, jossa on mahdollista tulla kuulluksi ja nähdyksi. Näin avautuu mahdollisuus hellittää ja oppia ilmaisemaan itseä turvallisesti laajemmin. Tämä avaa itsessäsi yhteyttä osiin, jotka ehkä ennen olet tottunut sivuuttamaan. Näin saat omaa potentiaaliasi ja ilmaisuvoimaasi enemmän käyttöösi.

Keskity siihen, mikä Sinulle on oleellisinta juuri nyt!

Valmennuksessa jokainen osallistuja keskittyy käsittelemään juuri niitä asioita, jotka tällä hetkellä ovat omassa elämässä tärkeitä. Jokaisella on omanlainen oppimispolku. Kehotietoisuustaitojen oppiminen vie aikaa. Se edellyttää turvallisuuden kokemuksen vahvistamista, ymmärrystä, miksi tämä on tärkeää ja innostusta jatkaa – mutta tehtävä on inspiroiva ja palkitseva!

Valmennus perustuu pitkään kokemukseen ja tarkkaan valittuihin työmenetelmiin.

Me valmentajat – Riitta Saarikko ja Pirjo Salo – olemme työskennelleet kehotietoisuuden parissa jo 1990-luvulta alkaen. Olemme opiskelleet eri menetelmiä, tutustuneet erilaisiin harjoitusmuotoihin, työskennelleet itsemme kanssa sekä tehneet pitkään asiakastyötä henkilökohtaisesti ja ryhmien kanssa. Haluamme tarjota sinulle huippuvalmennuksen, joka tukee juuri sinun kasvuasi ihmisenä! Tarjoamme työtavan, jonka olemme testanneet ja kokeneet käytännössä toimivaksi. Lokakuussa 2019 aloittaa kolmas Kotona kehossa -valmennus.

Valmennus tarjoaa myös tutkimustietoon perustuvan teoreettisen viitekehyksen, joka auttaa ymmärtämään kehoa, kehon reaktioita ja kehotietoisuutta syvemmin. Valmennuksen aikana saat myös kirjallista materiaalia ja videoita, jotka tukevat omalla ajalla oppimista.

Lue lisää työskentelystämme

Valmennukseen sisältyvät mm. seuraavat asiat:

* Mitä kehotietoisuus on? Ero käsitteelliseen tietoisuuteen, sen kehittyminen ja kehittäminen sekä merkitys elämässä.

* Kehotietoisuuden kehittämisen esteet: kulttuurissamme olevat uskomukset sekä henkilökohtainen vastustus.

* Miten kehoterapeuttinen työskentely eroaa arjen kehotietoisuustaidoista?

* Itsemyötätunto, itsensä rakastamisen taito ja merkitys

* Kehonkielen ABC: tunteet, tarpeet, intuitio sekä stressireaktiot ja niiden purkaminen

* Rentous ja lihasjännitykset, taito rentoutua

* Polyvagaalinen teoria, autonomisen hermoston reaktiot, niiden tunnistaminen ja työkaluja säätelyyn

* Resonanssi, peilaus ja vuorovaikutustaidot

* Erityisherkkyys ja kehon tuki

* Vapauttava liike ja leikki – spontaani liike, joka on lapsille luontaista

Neljä elämänviisautta

Valmennuksen aikana tutkimme ja tarkastelemme neljää elämänviisautta, jotka kulttuuriantropologi Angeles Arien on löytänyt eri alkuperäiskansojen traditiosta. Nämä neljä periaatetta kuuluvat oleellisesti Essential Motion -työskentelyyn, jota sovellamme valmennuksessa.

1. Hyväksyvä tietoinen läsnäolo

2. Mikä on itselle aidosti merkityksellistä?

         * kyky kuunnella omaa ydintä ja sisäistä totuutta

3. Oman totuuden ilmaiseminen

          * taito tuntea ja ilmaista tunteita sekä tiedostaa, mistä tunteet kertovat
          * rakentavan kommunikaation taito
          * aito kuuntelu

4. Unelmat ja tavoitteet: avoimuus vastaanottaa kiinnittymättä tiettyyn lopputulokseen.

Valmennus on luova tutkimusmatka!

Jokaisella kokoontumiskerralla annamme tilaa ihmettelylle ja kehon kuuntelulle – tilaa aivan omannäköisille oivalluksille! Vahvistamme kykyä leikkiä ja ihmetellä sekä liikkua vapaammin ja spontaanimmin. Tarkoituksena on raivata esteitä niin, että voit olla yhä enemmän yhteydessä sisäiseen viisauteesi! Voit antaa kehosi eloisuudelle lisää tilaa. Onko elämäsi vakavaa – haluaisitko siihen lisää leikkiä?

Valmennus sisältää:

 • vYhteensä 12 valmennuspäivää, jotka ovat tasaisesti kymmenen kalenterikuukauden aikana. Valmennus sisältää 4 kpl kahden päivän jaksoja sekä neljä yksittäistä lauantaipäivää.
 • 2 kpl henkilökohtaista valmennusta (2 x 1 h) ryhmätapaamisten ulkopuolella, sovitaan erikseen ohjaajien kanssa
 • harjoituksia ja salainen FB-ryhmä tai Whatsupp-ryhmä, jossa kokemuksia voi jakaa. Materiaalia, joka tukee prosessia tapaamisten välissä.
 • ohjaajien tuen tarvittaessa myös kokoontumisten välillä
 • vapaamuotoisen, luovan lopputyön, joka kokoaa oman oppimismatkan.

Valmennuspäiviin sisältyy kehotietoisuutta vahvistavia käytännön harjoituksia: kehon kuuntelua, tietoista hyväksyvää läsnäoloa, liikettä, lepoa, keholeikkiä, liikeimprovisaatiota ja vapaata tanssia, vuorovaikutteisia harjoituksia, kokemusten sanoittamista sekä ilmiöiden tiedollista tarkastelua.

Kokoontumispaikkoina ovat Turku (x3) ja Kemiönsaari (x2).

AIKATAULU:

15-16.1.2022 aloitusjakso Turku, la klo 10-17, su klo 9.30-16.

5.2.2022 zoom-tapaaminen klo 10-13.30.

19-20.3.2022Kemiönsaari, Västanfjärd, la klo 10-17, su klo 9.30-16.

2.4.2022 zoom-tapaaminen klo 10-13.30.

7-8.5.2022 Turku, la klo 10-17, su klo 9.30-16.

11.6.2022 zoom-tapaaminen klo 10-13.30.

6-7-8.2022 Kemiönsaari, Västanfjärd, la klo 10-17, su klo 9.30-16.

3.9.2022 zoom-tapaaminen.

8-9-10.2022 Turku la klo 10-17, su 9.30-16.

5-6.11.2022 Turku päätösjakso.

Valmennuksesta voit odottaa saavasi:

 • kehotietoisuutesi lisääntyy
 • taitosi käsitellä tunteita ja stressiä lisääntyy
 • kykysi kohdata aidosti ja luoda syvyyttä ihmissuhteisiisi kehittyy
 • luovuutta
 • yhteyttä omaan potentiaalisi ja tukea erityislaatusi esiintulolle
 • kykyä ja selkeyttä seurata sisäistä viisauttasi
 • ammatillisia valmiuksia soveltaa kehotietoisuutta työssäsi

Valmennuksessa on tilaa korkeintaan 12 henkilölle.

Valmennus sopii Sinulle, joka olet oman elämäsi kasvukohdassa tai muutoksessa. Sinulla on halu tutustua avoimen uteliaasti itseesi ja kehoosi syvemmin. Sinulla on sisäinen tarve ottaa uusia askeleita elämässäsi. Valmennus sopii myös täydennyskoulutukseksi tai työhyvinvoinnin tueksi omaan työhösi vuorovaikutteisella alalla.

Hinta:

189 €/ kk (sis alv 24%) , yht. 10 kuukauden ajan. Lisäksi rekiströintimaksu 290 € (sis alv 24%) 30.11.2021 asti. Tämän jälkeen rekisteröitymismaksu 350€( sis.alv.24€).

Hinta sisältää valmennuksen, materiaalit sekä lähijaksopäivinä välipalat. HUOM! Jos hinta on sinun budjettiisi nähden liian korkea, voit kysyä pidennettyä maksuaikataulua tai stipendialennusta erillisellä hakemuksella.

Lähtiessäsi valmennukseen sitoudut 10 kk matkalle. Jos et ole tyytyväinen, voit keskeyttää valmennuksen ensimmäisen lähijakson jälkeen (maksuna varausmaksu + ensimmäisen kuukauden kk-maksu). Tämän jälkeen olet sitoutunut maksamaan koko valmennuksen maksun (poikkeus: vakava sairaus).  Olet myös tervetullut tutustumaan työskentelyymme ennen valmennuksen alkua ohjaamiimme avoimiin ryhmiin tai henkilökohtaiseen työskentelyyn.  Kysy lisää Riitalta ja Pirjolta.