Pirjo

Ympäristö jossa kasvoin, sain paljon ymmärrystä ihmisyydestä mm. siitä kun sanat ja kehonkieli eivät täsmänneet. Kokemukseni oli, että aikuisen vahvalla ilmaisulla oli tilaa, mutta omalle herkkyydelleni-laadulleni ei ollut tilaa.

Aikuisena suuntauduin hoitamaan lapsia ja sitten aikuisia. Vuodesta 1985 olen työskenellyt lihasjännitysten- ja ihonpinnan hoitamisen kanssa. 1996 suuntauduin hoitamisesta-korjaamisesta enemmän palvelemiseen. Kouluttauduin ja kehitin osaamistani kehotietoisesta itsetuntemuksesta. Ensin kosketuksen avulla Rosen-menetelmää ja myöhemmin liikkeen avulla Essential Motion-ohjaajaksi. Rosen-menetelmä avasi tietoisuutta kroonisten lihasjännitysten tarpeellisuudesta tullessaan ja tietoisen-lempeän kosketuksen merkityksestä kohdattaessa ja vapauttaessa kyseisiä jännityksiä. Ymmärrys kehon omaa viisautta kohtaan myös lisääntyi.

Liike on ollut minulle tärkeä läpi elämän. Lapsena sain ohjausta aikuiselta liikunnan pariin. Nyt ymmärrän sen merkityksen ja arvon elämän haasteissa. Essential Motion on tuonut lisää ymmärrystä liikkeestä ja miten spontaani-omaehtoinen liike avaa vaihe vaiheelta ilmaisua-elävyyttä , niin että kehotietoisuus lisääntyy ja vahvistaa taitoja itsetuntemukseen ja vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. Leikillä on oma paikka aikuisenakin, että se kapasiteetti mikä meillä kulloinkin on voi olla käytössä ja ihminen pysyy elävänä läpi elämän. Kehoa kuuntelevalla liikkeellä saamme yhteyttä sydämeen ja syvempään olemukseen itsessämme. Se on tärkeää ainaisten elämänmuutosten keskellä, kuulla itsensä, oman äänensä -olla yhteydessä ytimeen , omaan minuuteen.