Rosen-menetelmä

Rosen-menetelmä

tunnin istunnossa voit pysähtyä kuuntelemaan kehoasi. Rosen-hoidon sallivassa kosketuksessa voit hellittää kroonisista lihasjännityksistä, suorittamisesta ja tunteiden pidättelystä sekä tunnelukoista.

Koe lempeä. mutta tuntuva kehokäsittely ja salli rentoutumisen kautta enemmän helppoutta ja tilaa hengitykselle sekä hyvinvoinnille.

Terapeutin läsnäolevan kosketuksen ja sanallisen peilauksen avulla asiakas tulee tietoisemmaksi kehossaan olevista jännityksistä, tavastaan olla ja hengittää. Kehon tiedostamisen kautta alkaa muodostua  lisää yhteyttä myös omaan sisimpään.

Rosen-kehoterapiassa aktivoituu elimistön luonnollinen pyrkimys kohti rentoutta ja vapautta.

Elämä alkaa muuttua, kun tutustumme syvällä itsessämme oleviin pidäkkeisiin emmekä enää suostu sulkemaan tunteitamme pois.

Vapautuminen näkyy ja tuntuu muutoksena monella tasolla. Hengitys helpottuu, liikkuminen ja kehon asento muuttuvat rennommiksi, uni levollisemmaksi. Omia tunteita, tarpeita ja mielipiteitä on helpompi tunnistaa ja ilmaista.Eheytyvä , tietoisempi kehonkuva ja lisääntyvä itseymmärrys avaavat uudenlaisia ajattelu-ja toimintamalleja, jotka ovat mahdollisia nykyisessä elämäntilanteessa.

Rosen-menetelmä on fysioterapeutti Marion Rosenin kehittämä syvärentoutusmenetelmä. Se lisää liikkuvuutta ja elinvoimaa sekä syventää fyysistä ja psyykkistä tietoisuutta.

Mieli unohtaa-Keho muistaa

www.rosenterapeutit.fi , www.suomenrosenterapeutit.fi